Pracownicy ośrodka

dr inż. Marek Wójcik-Stopczyński – kierownik, tel.: 502-347-077

Bronisława Boczarów – z-ca kierownika, tel.: 91/578-25-65

mgr Adrianna Gudzowska – główny specjalista, tel.: 91/449-60-20

Małgorzata Brzuszkiewicz  – specjalista ds. technicznych, tel.: 91/578-25-65

mgr Tomasz Janczarski – specjalista, tel.: 91/578-25-65