Aktualności

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

e-mail:pkzp@zut.edu.pl
tel: 91 449 41 28


Informujemy, że wnioski i podania w kasie ZUT składamy do 25 każdego miesiąca.


Przerwa wakacyjna

 

Informujemy , iż w miesiącu sierpniu 2018 r. Zarząd PKZP nie rozpatruje wniosków i podań, ze względu na przerwę urlopową.

Informacja Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT w Szczecinie

Szanowni Państwo, Członkowie PKZP

Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wypłaty pożyczek oraz zapomóg udzielonych przez Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową, a także wpłaty rat pożyczek oraz wkładów członkowskich będą realizowane wyłącznie przez placówki Banku Zachodniego WBK S.A. Wpłaty i wypłaty w kasach tego Banku nie będą obciążane prowizją bankową.

Wpłaty rat pożyczek oraz wkładów członkowskich należnych Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZUT w Szczecinie należy dokonywać na konto bankowe: nr 95 10901492000000010121 5829 w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko członka kasy oraz tytuł wpłaty np. rata pożyczki lub wkłady członkowskie

Wykaz placówek Bank Zachodni WBK S.A. na terenie Szczecina,  stan na dzień  15.01.2018 r.

miejscowość

adres

nazwa placówki

kod

telefon

fax

godziny otwarcia  pn-pt

Szczecin

ul. Matejki 22

1 Oddział

w Szczecinie

70-530

91 480-29-00

480-29-44

9.00-18.00

Szczecin

ul. Krakowska 67/68

5 Oddział

w Szczecinie

71-017

91 489-87-60 do 66

435-88-72

9.30-17.00

Szczecin

ul. Jagiellońska 37a

2 Oddział

w Szczecinie

70-382

91 431 95 55

484-79-36

9.00-16.30

Szczecin

ul. Śląska 43a

3 Oddział

w Szczecinie

70-952

91 432-93-93

433-44-90

9.30-17.00

Szczecin

ul. Wojska Polskiego 5

6 Oddział

w Szczecinie

70-470

91 431-05-20 do 22,

431-05-58

431-05-59

9.30-17.00

Szczecin

ul. Warcisława 25 C

7 Oddział

w Szczecinie

71-667

91 431-67-00

423-99-27

9.30-17.00

Szczecin

ul. Rydla 50

8 Oddział

w Szczecinie

70-783

91 431-34-40 do 43

464-92-10

9.30-17.00

Szczecin

ul.Mickiewicza 142

10 Oddział

w Szczecinie

71-153

91 435-05-80

435-05-81

9.30-17.00

Szczecin

pl.Kilińskiego 1-1b

11 Oddział

w Szczecinie

71-414

91 421-82-60

423-37-33

9.30-17.00