Dla Klienta

Działalność naukowo-badawcza Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów obejmuje:

  • badania reakcji na ogień materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie lądowym, morskim i w środkach transportu kolejowego i drogowego,
  • badania dymotwórczości materiałów/wyrobów i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania,
  • ekspertyzy i opinie z zakresu ilościowej oceny poziomu zagrożenia  pożarowego i wybuchowego obiektów i systemów technicznych,
  • badania przyczyn i okoliczności powstania pożarów rzeczywistych,
  • doskonalenie systemów pomiarowych stanowisk do badań reakcji na ogień materiałów, w tym opracowanie i walidacja zintegrowanych, wieloparametrowych systemów pomiarowych stanowisk badawczych.

 

Stanowiska badawcze wyposażono w wielopunktowe zintegrowane systemy pomiarowe z rozszerzonym zakresem pomiarów. Rejestracja w funkcji czasu wszystkich mierzonych parametrów w czasie badań (nie tylko przetworzonych wyników końcowych) oraz zapis obrazu pozwala na naukową wariantową analizę wyników badań. W związku z tym istnieje możliwość wykonania, na życzenie klienta, badań niestandardowych lub badań w obecności technologów lub przedstawicieli Zleceniodawcy. Celem badań z rozszerzonym zakresem pomiarów jest ustalenie czynników przyspieszających proces spalania i ustalenie możliwości eliminacji tych czynników. Takie badania są szczególnie przydatne przy opracowywaniu nowych materiałów/wyrobów. Wieloletnia współpraca z technologami potwierdziła  przydatność takich badań.

Baza laboratoryjna jest wykorzystywana z powodzeniem przy opracowywaniu ekspertyz i opinii z zakresu ustalania przyczyn i okoliczności pożarów rzeczywistych.

Zaplecza badawcze laboratorium pozwala na badania materiałów/wyrobów 45 znormalizowanymi metodami, w tym 30 akredytowanymi.

 

Opracował: Zygmunt Sychta