Klasyfikacja europejska a polskie wymagania techniczne