Warunki ważności sprawozdań z badań

Każdy nasze sprawozdanie z badań i ocena zgodności wyników z wymaganiami  zawiera:

1.        Warunki przedruku i kopiowania dokumentu. Właścicielem wyników jest Zamawiający. Laboratorium bez pisemnej zgody Zamawiającego nie udostępnia wyników.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie sprawozdanie z badań może być kopiowane wyłącznie w całości.

 2.      Warunki ważności. Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek.