Współpraca

Istnieje możliwość współpracy w zakresie:

  • oceny czynników wpływających na właściwości materiałów w powiązaniu z kryteriami klasyfikacji i wymaganiami technicznymi,
  • badań niestandardowych z rozszerzonym zakresem pomiarów,
  • realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • itd.