Informacje zwrotne dotyczące współpracy

Zespół laboratorium oferuje pomoc w zakresie przygotowania próbek do badań, ustalenia wymaganego przepisami zakresu badań, interpretacji przepisów przeciwpożarowych, itd.


Opracował: Zygmunt Sychta