Rok 2016

HABILITACJE W ROKU  2016

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Pracownicy   ZUT  w   ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Dratwa-Chałupnik Alicja

ZUT-WBiHZ

WBiHZ-KFCiP

Wydział Budownictwa i Architektury

Pracownicy ZUT w innych uczelniach

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Wojtkun Grzegorz

Politechnika Wrocławska

WBiA - IAIPP

Wydział Ekonomiczny

Brak

Wydział Elektryczny

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Baniukiewicz Piotr

ZUT-WE

WE-KZI

2.

Dworak Paweł     

ZUT-WE

WE-KAPIR

Wydział Informatyki

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Różewski Przemysław  

ZUT – WI

WI - KISI

2.

Forczmański Paweł

ZUT-WI

WI-KSM

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Pracownicy    ZUT  w   innych   uczelniach

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Berczyński Paweł

Politechnika Warszawska

WIMiM-IF

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Pracownicy    ZUT  w   innych   uczelniach

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Anna Kiepas-Kokot

Szkoła Główna Gosp.Wiejskiego w Warszawie

WKŚiR

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Pracownicy   ZUT  w   ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Korzelecka-Orkisz Agata

ZUT – WNoŻiR

WNoŻiR -KHIiBR

2.

Goluch-Koniuszy Zuzanna

ZUT-WNoŻiR

WNoŻiR-ZFŻCz

Obcy  w   ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Winiarska-Mieczan Anna

ZUT-WNoŻiR

Uniw.Przyr.w Poznaniu

2.

Łuszczek-Trojnar Ewa

ZUT-WNOŻiR

Uniw.Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Pracownicy    ZUT  w   innych   uczelniach

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Żelazny Katarzyna

Akademia Morska w Szczecinie

WTMiT- ZPJiS

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Pracownicy   ZUT  w   ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Pełech Iwona            

ZUT - WTiICh

WTiICh - ITChNiIŚ

2.

Pianko-Oprych Paulina

ZUT-WTiICh

WTiICh-IIChiPOŚ

3.

Zielińska Beata

ZUT-WTiICh

WTIICH- ITChNiIŚ

4.

Lubkowski Krzysztof

ZUT-WTiICh

WTiICh-ITChNiIŚ

5.

Pełech Robert

ZUT-WTIICH

WTIICH-ITChO

6.

Gabruś Elżbieta

ZUT-WTIICH

WTIICH-ITChNiIŚ

Pracownicy    ZUT  w   innych   uczelniach

Lp.

Nazwisko i imię

Uczelnia

przeprowadzająca

przewód habilitacyjny

Miejsce

pracy

1.

Dąbrowska Grażyna

Politechnika Wrocławska

WTiICh - KTChN

DOKTORATY  w  roku 2016

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Obcy ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Pęzińska-Kijak Katarzyna 

WBiHZ

P. Baranowski

2.

Kuba Jarosław

WBIHZ

B. Błaszczyk

Wydział Budownictwa i Architektury

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Błyszko Jarosław

WBiA – KKŻiTB

W.Kiernożycki

2.

Bochenek Magdalena

WBIA-ZDEOiZ

H. Garbalińska

3.

Szewczyk Piotr

WBIA-ZDMB

M.Szumigała prof. PP

4.

Gołębiewski Jakub

WBIA-KHiTA

Z.Paszkowski

5.

Janisio-Pawłowska Dorota

WBIA-KAWTiMP

A.M.Szymski

Wydział Ekonomiczny

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Pradziadowicz Monika

WEKON-KNAiEŚ

B. Mickiewicz

Obcy w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Kreja Paweł Waldemar

WEKON

T. Skotarczak

Wydział Elektryczny

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Marcinek Marcin

WE-KEiNE

R.Pałka

Wydział Informatyki

Obcy w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Bobkowska Joanna

WI

W. Rogoza

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Jędrzejewski Roman

WIMiM-IIM

Z.Lendzion-Bieluń

 Obcy w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Guskos Aleksander

WIMIM

J.Typek

Wydział Kształtowania  Środowiska i Rolnictwa

Obcy w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Rozwarski Rafał

WKŚiR

P. Chełpiński

2.

Kuglarz Krzysztof

WKŚiR

M. Bury

3.

Sałagan Patrycja

WKŚiR

T. Dobek

4

Romanowski Marcin

WKŚiR

M. Gibczyńska

5

Pachlowska Anna

WKŚiR

M.Grzeszczuk prof. ZUT

6.

Pruska Żaneta               

WKŚIR

K.Szwedziak prof. PO

7.

Dobrochowska Marianna

WKŚiR

U.Nawrocka-Grzeskowiak prof. ZUT

8.

Onyszko Mirosław

WKŚiR

A.Telesiński

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Sobolewska Magdalena

WNoŻiR - KA

Sł. Stankowski

Obcy w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Surma Orina

WNoŻiR

M. Wianecki

2.

Krzemińska Natalia

WNoZiR

G.Bortnowska

3.

Czerwińska Dorota

WNOŻiR

K.Mazurkiewicz-Zapałowicz

4

Skryplonek Katarzyna

WNOŻiR

M.Jasińska prof.ZUT

5

Dąbrowski Jarosław Krzysztof

WNoŻiR

B. Więcaszek

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Obcy w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Rachtan Wojciech

WTMiT

L. Malinowski

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Pracownicy ZUT w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Makuch Edyta

WTIICh-ITChO

A.Wróblewska

 Obcy w ZUT

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Promotor

1.

Wenelska Karolina  

WTiICh

E. Mijowska

2.

Adaszyńska-Skwirzyńska Michalina

WTiICh

M. Swarcewicz

H.Kwiecień

3.

Stokłosa Katarzyna

WTIICH

Z.Kowalski        

4

Balcer Sylwia

WTIICH

B.Michalkiewicz

5

Majewska Justyna          

WTIICH

B.Michalkiewicz

6.

Bitenc-Jasiejko Marcelina

WTIICH

J.Karcz

7.

Ptak Szymon Karol

WTIICH

M. Półka prof. nzw. SGSP w W-wie

8.

Moszyńska Izabela

WTIICH

R. Wróbel

9.

Kotowski Dominik

WTIICH

R.Ukielski

10.

Pacześna Agnieszka

WTIICH

U.Narkiewicz