Kontakt

DZIAŁ SOCJALNY

Budynek Jednostek Międzywydziałowych
70-311 Szczecin, al. Piastów 48
fax: 091 449-40-58,
e-mail: ads@zut.edu.pl

Imię i nazwisko pracownikastanowiskonumer telefonu

mgr Dominika Łągiewka*

kierownik działu

tel. 91 449-44-04

mgr inż. Joanna Siołkowska-Duda

p.o. kierownika działu

tel. 91 449-44-04

mgr inż. Jolanta Zalewska

specjalista

tel. 91 449-41-24

lic. Beata Załęska

specjalista

tel. 91 449-41-24

lic. Karolina Nowakowska

specjalista

tel. 91 449-43-05

Renata Strużyńskasamodzielny referenttel.  91-449-43-05

*  czasowa nieobecność