Okolica

Wieś położona u podnóża Wzgórz Krzymowskich, na skraju Puszczy Piaskowej. Zostawiając po prawej stronie miejscowość Stoki jedziemy drogą żwirową nad jezioro Ostrów.

 

Po raz pierwszy w źródłach zapisana została w 1270 r. przy okazji transakcji wymiany wsi dokonanej pomiędzy biskupem Brandenburga a margrabiami brandenburskimi. W ciągu wieków bardzo często dochodziło do wymiany właścicieli - ostatnim był admirał v. Grummer-Douglas. W 1945 roku do wsi Stoki przybyli pierwsi powojenni osiedleńcy. W tym czasie funkcjonował tu majątek ziemski pod nadzorem wojska radzieckiego. Po wojnie, wojsko zamieniło tutejszy kościół na magazyn ziemniaków. Dopiero
w latach 70. Kościół został oddany mieszkańcom, którzy go wyremontowali. Na przełomie 1969 i 1970 roku wybudowano wojskowy ośrodek wczasowy nad pobliskim jeziorem Ostrów. Częstymi gośćmi byli tam oficerowie armii radzieckiej. Obecnie ośrodek jest prywatny. W połowie lat 70. – na przeciwległym brzegu jeziora Ostrów – utworzono ośrodek campingowy Politechniki Szczecińskiej – obecnie pod szyldem ZUT.

Jezioro Ostrów:
Znajduje się na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Ze względu na znaczną powierzchnię (82 ha), czystą wodę (II klasy), urozmaiconą linię brzegową, bliską odległość lasów, wyspę (4 ha), piaszczystą plażę, pole biwakowe. Ośrodek ZUT, stanowi doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji. Południowy brzeg jeziora otacza rezerwat leśny „Olszyny Ostrowskie” do którego można swobodnie dotrzeć ścieżkami leśnymi.