Dział Techniczny

  1. Kierownik Działu - mgr inż. Anna Marel-Palenica - 91 449 42 14
  2. Zastępca Kierownika - mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz - 91 449 46 41
  3. Specjalista ds. przetargów  - mgr inż. Lucyna Sowińska -  91 449 44 10
  4. Samodzielny referent - mgr inż. arch. Katarzyna Śmigielska - 91 449 49 38
  5. Specjalista ds. budowlanych - mgr Justyna Łowicka - 91 449 43 03
  6. Specjalista ds. kosztorysowania - mgr Wojciech Borkowski - 91 449 48 92
  7. Specjalista ds. budowlanych - Elżbieta Wyszyńska - 91 449 45 62
  8. Specjalista ds. budowlanych - Beata Bernardelli - 91 449 45 62
  9. Specjalista ds. budowlanych - Paweł Galoch - 91 449 45 17
  10. Specjalista ds. budowlanych - Magdalena Kremer  - 91 449 40 46