Dział Techniczny

  1. Kierownik Działu - mgr inż. Anna Marel-Palenica - 91 449 42 14
  2. Zastępca Kierownika - inż. Henryk Lizakowski - 91 449 45 59
  3. Specjalista ds. budowlanych - mgr inż. Katarzyna Szewczyk-Pietrusewicz - 91 449 46 41
  4. Specjalista ds. przetargów - mgr inż. Lucyna Sowińska - 91 449 44 10
  5. Samodzielny referent - mgr inż. arch. Katarzyna Kubik - 91 449 49 38
  6. Samodzielny referent - inż. Ewa Czerwonka - 91 449 49 38
  7. Specjalista ds. budowlanych - Elżbieta Wyszyńska - 91 449 45 62
  8. Specjalista ds. budowlanych - Beata Bernardelli - 91 449 45 62
  9. Specjalista ds. kosztorysowania - mgr Wojciech Borkowski - 91 449 48 92