Przesyłki kurierskie

Przesyłki kurierskie

INFORMACJE   DLA   ZAMAWIAJĄCYCH   USŁUGI   KURIERSKIE (DOC, 80 KB)


Szanowni Państwo

Kancelaria Główna przypomina, że zamawiając pocztę kurierską POCZTEX w celu ekspedycji przesyłek do 1 kg, zgodnie, z umową, niezbędne jest pakowanie przesyłek w kopertę firmową Pocztex-u.

Pominięcie tego elementu, przy zamawianiu i realizowaniu przesyłek kurierskich, powoduje, iż cena za tą usługę jest wyższa co odzwierciedla się w rezultacie przy wystawianiu faktur. Kwalifikacja takiej przesyłki, ze względu na jej wyższą cenę, musi być zmieniona z przedziału wagowego do 1kg do przedziału do 5 kg.

Przy zamawianiu kuriera należy zgłosić potrzebę dostarczenia koperty firmowej. Można również poprosić o większą ich ilość.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Kancelarii Głównej pod nr telefonu 449-49-63 lub drogą elektroniczną e-mail: kancelaria@zut.edu.pl


Kancelaria Główna informuje, iż usługi pocztowe w zakresie wysyłanie przesyłek krajowych i zagranicznych o wadze do 2000 g oraz usługi kurierskie (z wyłączeniem miejskich na terenie Szczecina) o wadze do 15 kg wykonywać będzie dla Państwa wyłącznie Poczta Polska S.A. 

Zasady wysyłania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych o wadze do 2000 g nie uległy zmianie.

Nadawanie przesyłek kurierskich o wadze do 15 kg odbywać się może wyłącznie poprzez firmę kurierską POCZTEX, z wyłączeniem przesyłek zagranicznych

NUMER KLIENTA – 4376 1NUMER Umowy 297809/P

  • Odbiór przesyłek kurierskich odbywać się będzie w Państwa jednostkach na każdorazowe wezwanie kuriera jeżeli będzie realizowane do godz. 15.00.
  • Po godzinie 15.00 nadawanie przesyłek kurierskich odbywać się będzie mogło tylko osobiście w punkcie pocztowych przy ul Dworcowej 20 (wejście jak do Urzędu Pocztowego), nie później jednak niż do godziny 20.00. Przesyłki kurierskie zostaną nadane w tym samym dniu jeżeli dostarczone zostaną do godziny 17.00.

Faktura za usługi kurierskie będzie wystawiana raz w miesiącu, zbiorczo na dany obiekt w którym jednostka ma swoją siedzibę. Zostanie ona skierowana do Państwa celem wskazania środków z których zostanie sfinansowana dana usługa.

Zamawianie kuriera:

  • Telefonicznie na nr telefonu: 804-104-104
  • Poprzez złożenie zamówienia na stronie Poczty Polskiej S.A. – www.pocztex.pl (pn. „Zamów kuriera”)

Nadając przesyłkę kurierską przez kuriera lub osobiście w punkcie pocztowym należy bezwzględnie podać nazwisko, imię, nr telefonu oraz nazwę jednostki organizacyjnej która korzysta z ww. usługi kurierskiej oraz zadbać o fakt umieszczenia podanych danych na liście przewozowym.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 91 449 49 63