Przesyłki kurierskie

Przesyłki kurierskie

 

Kancelaria Główna informuje, że nadawanie przesyłek kurierskich w obrocie krajowym o wadze do 30 kg. w okresie 1 roku, tj. od 03.01.2018 do 31.12.2018 r. odbywać się może wyłącznie poprzez firmę kurierską POCZTEX - co jest wynikiem przeprowadzonego dla całej Uczelni zapytania ofertowego.
Numer umowy ID: 378274/P, numer klienta: 43761.

Odbiór przesyłek kurierskich odbywać się będzie w Państwa jednostkach na każdorazowe wezwanie kuriera do godz. 17.00.

Faktura za usługi kurierskie będzie wystawiana raz w miesiącu, zbiorczo na dany obiekt w którym jednostka ma swoją siedzibę. zostanie ona skierowana do Państwa celem wskazania źródła finansowania danej usługi oraz potwierdzenia przez dysponenta środków. Z tego względu na liście przewozowym należy bezwzględnie umieścić dokładne dane adresowe, tzn. powinny zawierać one nazwę uczelni, nazwę jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za płatność (wydział/dział/komórka), adres siedziby jednostki i czytelny podpis nadawcy.

Zamawianie kuriera:
- Telefonicznie pod numerem telefonu: 0-804-104-104 dla telefonów stacjonarnych oraz +48 43-842-08-42 dla telefonów GSM.
- Poprzez złożenie zamówienia na stronie Poczty Polskiej S.A. - www.pocztex.pl (pn. "Zamów kuriera").

Szczegółowe informacje udzielane są w Kancelarii Głównej oraz pod numerem telefonu 91 449-49-63.

 


Szanowni Państwo

Kancelaria Główna przypomina, że zamawiając pocztę kurierską POCZTEX w celu ekspedycji przesyłek do 1 kg, zgodnie, z umową, niezbędne jest pakowanie przesyłek w kopertę firmową Pocztex-u.

Pominięcie tego elementu, przy zamawianiu i realizowaniu przesyłek kurierskich, powoduje, iż cena za tą usługę jest wyższa co odzwierciedla się w rezultacie przy wystawianiu faktur. Kwalifikacja takiej przesyłki, ze względu na jej wyższą cenę, musi być zmieniona z przedziału wagowego do 1kg do przedziału do 5 kg.

Przy zamawianiu kuriera należy zgłosić potrzebę dostarczenia koperty firmowej. Można również poprosić o większą ich ilość.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Kancelarii Głównej pod nr telefonu 449-49-63 lub drogą elektroniczną e-mail: kancelaria@zut.edu.pl