Wieloosobowe stanowisko pracy Inspektora Nadzoru Budowlanego

  1. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Małgorzata Kubiena - 91 449 48 92
  2. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - Jan Pyła - 91 449 43 03
  3. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Piotr Szperka - 91 449 45 17
  4. Inspektor nadzoru ds. budowlanych - mgr inż. Sylwia Gregorczyk Buchholz*  - 91 449 48 92
  5. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - Andrzej Dobrowolski - 91 449 45 17
  6. Inspektor nadzoru ds. sanitarnych - mgr inż. Renata Hałas - 91 449 44 10
  7. Inspektor nadzoru ds. elektrycznych - mgr inż. Andrzej Bednarowski - 91 449 46 41
  8. Inspektor nadzoru ds. elektrycznych - mgr inż. Janusz Budzyła - 91 449 43 03

* zatrudniona na czas nieobecności pani Małgorzaty Kubieny