Asystent stażysta

Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. 


mgr inż. Joanna Witkowska 

e-mail: joanna.witkowska@zut.edu.pl

tel.: 91 449-47-17, fax.: 91 449-41-87