Podyplomowe Studia Audyt wewnętrzny


Studia administrowane są przez Wydział Ekonomiczny.


Celem Studiów Podyplomowych Audyt wewnętrzny jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych i spółek prawa handlowego.

Studia są adresowane do personelu kierowniczego, specjalistów i pracowników jednostek budżetowych i spółek prawa handlowego.
Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński) oraz praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.


Program Studiów przewiduje zajęcia z następujących przedmiotów: Finanse publiczne i elementy kontrolingu finansowego, Podstawy prawa gospodarczego i podatkowego, Prawo zamówień publicznych, Rachunkowość finansowa i zarządcza, Rachunkowość budżetowa, Sprawozdawczość budżetowa, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola zarządcza, Audyt wewnętrzny w polskim systemie prawnym i w świetle standardów międzynarodowych, Audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządzania, Organizacja audytu wewnętrznego, Ryzyko i planowanie w audycie wewnętrznym, Metodologia audytu wewnętrznego, Elementy zarządzania projektami, Audyt funduszy Unii Europejskiej, Audyt systemów informatycznych, Analiza finansowa, Rynek kapitałowy. 


Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr Zofia Sawicka – Kuźniak
Bliższe informacje: 91 449 69 32, 91 4496930, fax :91 449 69 31, 691 503 257 ; aparzonko@zut.edu.pl

Więcej: http://www.zut.edu.pl/index.php?id=5631