Podyplomowe Studia Konsulting Ekonomiczno - Środowiskowy

Studia są administrowane przez Wydział Ekonomiczny, Katedrę Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł magistra lub inżyniera (licencjat), zainteresowanych tematyką dotyczącą realizowanych w ramach studiów treści programowych, chcących uzupełnić wykształcenie lub uzyskać kwalifikacje rolnicze.


Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone systemem studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na Wydziale Ekonomicznym, przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.

Bliższe informacje: dr Aneta Zaremba, ul. Żołnierska 47, 71-206 Szczecin

tel. 601 80 55 88 

e-mail: aneta.zaremba@zut.edu.pl