Podyplomowe Studia Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia administrowane są przez Wydział Ekonomiczny ZUT.  A w nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 będzie to już XIII edycja Studiów.

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł magistra lub inżyniera (licencjata) niezależnie od ukończonego kierunku i specjalności.

Trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów niestacjonarnych. Zajęcia rozpoczynają się na przełomie  października i listopada 2017 r. 

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp, a także podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbie BHP i np. umożliwienie awansu do specjalisty BHP. Studia te umożliwiają również uzyskanie drugiej specjalności zawodowej w zakresie bhp oraz uruchomienia własnej działalności w tym zakresie. 

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych naszej Uczelni, a także praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym. Za sobą mamy już 12 lat doświadczenia w prowadzeniu tych Studiów!

Dodatkowo słuchacze Studiów mają również możliwość ukończenia (w ramach opłaty za Studia) opcjonalnie: kursu audytora wewnętrznego systemu PN-N-18001, a po zdaniu egzaminu otrzymanie certyfikatu audytora wewnętrznego lub kursu metodycznego dla wykładowców i organizatorów szkoleń realizowanego w formie warsztatów w wymiarze 32 godzin dydaktycznych (z dodatkowym świadectwem ukończenia kursu).

Nabór na studia w roku akademickim 2017/2018 już jest rozpoczęty.

Czesne za studia wynosi 1350 zł za semestr (2 700 zł łącznie za studia).

 

Zainteresowanych prosimy o rejestrację w internetowym systemie rekrutacji 

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr Janusz Myszczyszyn 

Bliższe informacje: tel. (91) 449-69-91, (91) 449-69-99, (691) 489-246, E-mail: jmyszczyszyn@zut.edu.pl, Wydział Ekonomiczny, ul. Żołnierska 47, pok. 121 lub 123.

Lista niezbędnych dokumentów i szczegóły rekrutacji