Podyplomowe Studia Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Studia administrowane przez Wydział Informatyki, Zakład Układów Cyfrowych i Telekomunikacji.
Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych chcących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie programowania systemów wbudowanych. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele.

Kierownikiem studiów jest dr inż. Radosław Maciaszczyk, bliższe informacje tel.: 91 449 55 42; rmaciaszczyk@wi.zut.edu.pl