Podyplomowe Studia Melioracje wodne

Studia administrowane są przez Wydział Budownictwa i Architektury oraz Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Studia trwają dwa semestry, prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. inż. Tadeusz Durkowski

Bliższe informacje: 91 449 43 71, urszula.tusinska@zut.edu.pl

Strona o studiach - zobacz