Podyplomowe Studia Rybactwo

Studia administrowane są przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT. Trwają dwa semestry, prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych. Skierowane są do absolwentów szkół wyższych,urzędników państwowych związanych z szeroko pojętym rybactwem oraz osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu rybactwa. 

Kierownikiem studiów podyplomowych jest  dr hab. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw.

Bliższe informacje tel. +48 608 756 198, marcin.biernaczyk@zut.edu.pl

http://www.wnozir.zut.edu.pl/strona-dla-kandydatow/studia-podyplomowe/rybactwo.html