Podyplomowe Studia „Żywienie człowieka – promocja zdrowia”

Studia Podyplomowe „Żywienia człowieka - promocja zdrowia” realizowane na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka  pod kierownictwem Prof. dr hab. Marioli Friedrich

Studia skierowane są do: absolwentów szkół wyższych (inżynier, licencjat, magisterium), osób zatrudnionych w usługach żywieniowych, a także prowadzących poradnictwo żywieniowe, gabinety odnowy biologicznej itp., nauczycieli dietetyki i żywienia, pracowników służb sanitarnych oraz wszystkich chętnych pragnących uaktualnić i pogłębić wiedzę z zakresu oferowanego przez Studia.

Program Studiów: obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: fizjologii i anatomii człowieka, fizjologii żywienia człowieka, podstaw żywienia człowieka, toksykologii, chemii i higieny żywności, funkcjonalnych i prozdrowotnych właściwości składników diety, żywieniowej profilaktyki schorzeń, dietetyki, alergii pokarmowych, psychologii i socjologii w żywieniu, żywienia w różnych stanach fizjologicznych, oceny bezpieczeństwa stosowania aktualnych mód i systemów żywieniowych, suplementacji diety, technologii przygotowania potraw, edukacji i poradnictwa żywieniowego, ustawodawstwa żywnościowego oraz profilaktyki negatywnych skutków współczesnego stylu życia.

Czas trwania: 3 semestry.

Forma: wykłady i ćwiczenia w wymiarze 357 godzin dydaktycznych w systemie dwudniowych zjazdów.

Koszt: całkowity 4300 zł (opłaty za semestr I – 1500 zł, II – 1400 zł, III – 1400 zł, z możliwością spłat ratalnych).

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Informacji udziela:                                                             

Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka,

ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin

tel. 91 449 65 71,

e.mail: magda.bruszkowska@zut.edu.pl

e.mail: Izabela.Daniel@zut.edu.pl