Zakwaterowanie dla cudzoziemców

INFORMACJE OGÓLNE

 

Studenci nie posiadający obywatelstwa polskiego mogą skorzystać z zakwaterowania w domu studenckim ZUT na czas odbywania studiów. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na dany rok akademicki (zakwaterowanie od 1 października do 30 czerwca kolejnego roku) na wniosek zainteresowanego. 

 

Wnioski na kolejny rok akademicki należy składać do Działu Kształcenia - Sekcji ds Współpracy z Zagranicą (al. Piastów 18, pokój 10) w terminie do 31 sierpnia.

 

Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich dla cudzoziemców i uczestników studiów doktoranckich

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim