Kredyty

Lista najlepszych absolwentów studiów doktoranckich ZUT w roku akademickim 2016/2017 uprawnionych do ubiegania się o umorzenie pożyczek i kredytu: