Dyscypliny naukowe i formy studiów doktoranckich

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 prowadzi rekrutację na I rok studiów doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych, w następujących dyscyplinach:

WYDZIAŁ PROWADZĄCY

DYSCYPLINA NAUKOWA

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biotechnologia

SDS

-

zootechnika

SDS

SDN

Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka

SDS

-

budownictwo

SDS
-

Wydział Elektryczny

automatyka i robotyka

SDS

SDN

elektrotechnika

SDS SDN

Wydział Informatyki

informatyka

SDS

SDN

Wydział Inżynierii

Mechanicznej i Mechatroniki

inżynieria materiałowa

SDS

SDN

budowa i eksploatacja maszyn

SDS

SDN

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

agronomia

SDS

-

inżynieria rolnicza

SDS

-

ochrona i kształtowanie środowiska

SDS

-

ogrodnictwo

SDS

-

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

rybactwo

SDS

SDN

technologia żywności i żywienia

SDS

SDN

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

inżynieria chemiczna

SDS

SDN

inżynieria chemiczna*

SDS

SDN

technologia chemiczna

SDS

SDN

technologia chemiczna*

SDS

SDN

*studia prowadzone w języku angielskim

Znaczenie skrótów:

  • SDS – studia doktoranckie stacjonarne,
  • SDN – studia doktoranckie niestacjonarne.