Kontakt

Kierownik:

Imię i Nazwisko: Mariola Wachelko
e-mail:  Mariola.Wachelko@zut.edu.pl
Tel.: (91) 449 41 96 Fax.: (91) 449 41 41


Pracownicy:

Imię i Nazwisko: Bogumiła Jędraszko

e-mail:  bjedraszko@zut.edu.pl 
Tel.: (91) 449 41 96 Fax.: (91) 449 41 41


Imię i Nazwisko: Kamilla Koprowiak-Olszewska 
e-mail: kolszewska@zut.edu.pl

Tel.: (91) 449-41-39; Fax.: (91) 449-41-41


Imię i Nazwisko: Maria Kwiatkowska
e-mail  maria.kwiatkowska@zut.edu.pl

Tel.: (91) 449 46 21 Fax.: (91) 449 41 41

Imię i Nazwisko: Grażyna Przybylska

e-mail  grazyna-przybylska@zut.edu.pl

Tel.: (91) 449 42 16 Fax.: (91) 449 41 41

 

Imię i Nazwisko: Natalia Pindera

e-mail  npindera@zut.edu.pl

Tel.: (91) 449 42 16 Fax.: (91) 449 41 41