Projekty Badawcze

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku prace w zakresie obsługi projektów badawczych prowadzone są przez      Centrum Zarządzania Projektami mieszczące się w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20 -21.

 


Do pobrania

  1. Wzory raportów rocznego/końcowego z realizacji poszczególnych projektów badawczych
  2.  Oświadczenie Kierownika Jednostki o zatrudnieniu osoby fizycznej (Kierownika Projektu)
  3. Dane jednostki niezbędne do prawidłowego wypełniania wniosków o przyznanie dofinansowania