Współpraca z zagranicą

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2018 roku wszelkie sprawy  związane z:
- wyjazdami zagranicznymi  pracowników, uczestników studiów doktoranckich  i studentów;
- przyjmowaniem  cudzoziemców w celach naukowych,  badawczych oraz dydaktycznych;
- obsługą administracyjną osób skierowanych przez Prorektora ds Nauki  na zagraniczne staże naukowe
prowadzone są przez Dział Mobilności Międzynarodowej podlegający Prorektorowi ds Studenckich - dr hab. inż. Arkadiuszowi Termanowi.

Komunikat  NR 6 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 26 lutego 2018 roku o utworzeniu Działu Mobilności Międzynarodowej

 Zarządzenie  Rektora ZUT nr 67 z  dnia 17 grudnia 2014 r.  w sprawie podróży służbowych pracowników ZUT oraz osób niebędących pracownikami  ZUT, w tym doktorantów i studentów

Kominikat Rektora ZUT  nr 39 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie rozliczania kosztów używania  do celów służbowych samochodu niebędącego własnością ZUT przez pracowników lub osoby niebędące pracownikami ZUT, w tym doktorantów i studentów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 167  z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Informujemy, że na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakładce Współpraca z zagranicą znajdują się  bieżące informacje  na temat nowych konkursów oraz zasad finansowania współpracy z zagranicą: www.nauka.gov.pl/wspolpraca-z-zagranica

Przydatne akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków  kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz.U. nr 1690 z dnia 19 padziernika 2006 r.)

Uchwała nr 83 Senatu ZUT  z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie za granicę pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych