Aktualności

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, obowiązująca od 1.01.2017 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)

 

 

Dział Organizacyjno-Prawny podaje do wiadomości treść projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 r., skierowanego do konsultacji publicznych

Projekt ustawy wraz z dokumentami z nim związanymi jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.