Najnowsze akty prawne

KOMUNIKAT NR 17 Rektora ZUT z dnia 21 lipca 2017 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2017/2018 studiów wyższych i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów 21.07.2017 14:31