Najnowsze akty prawne

KOMUNIKAT NR 24 Rektora ZUT z dnia 27 września 2017 r. o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2017/2018 studiów wyższych i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów 28.09.2017 09:47