Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 46 Rektora ZUT z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 40 Rektora ZUT z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz trybu obniżania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych 26.06.2017 14:17