Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 48 Rektora ZUT z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 powołanej zarządzeniem nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. 26.06.2017 14:20