Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 49 Rektora ZUT z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 25 września 2014 r. w sprawie opisu efektów kształcenia w tłumaczeniu na język angielski dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w ZUT 30.06.2017 15:06