Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 50 Rektora ZUT z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie środkami na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, trybu zawierania i rozliczania umów (...) 07.07.2017 15:19