Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 53 Rektora ZUT z dnia 14 września 2017 r. uchylające zarządzenie nr 95 Rektora ZUT z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie kwalifikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez ZUT 14.09.2017 10:59