Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 58 Rektora ZUT z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie” 26.09.2017 14:53