Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 60 Rektora ZUT z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 02.10.2017 09:06