Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 62 Rektora ZUT z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 55 Rektora ZUT z dnia 22 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rektorskich: ds. zatrudnienia na stanowiskach profesora, ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2016-2020 02.10.2017 09:14