Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 63 Rektora ZUT z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT 02.10.2017 09:15