Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 72 Rektora ZUT z dnia 16 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 56 Rektora ZUT z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania lub oddawania do używania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomośc 18.10.2017 11:15