Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 74 Rektora ZUT z dnia 23 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 58 Rektora ZUT z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ZUT" 23.10.2017 15:16