Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 83 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenia nr 68 Rektora ZUT z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 08.11.2017 11:10