Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 84 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zasad oraz trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych 08.11.2017 11:11