Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 87 Rektora ZUT z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 25 września 2014 r. w sprawie opisu efektów kształcenia w tłumaczeniu na język angielski dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w ZUT 28.11.2017 10:40