Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 93 Rektora ZUT z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 18 Rektora ZUT z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad podziału środków i sporządzania kalkulacji kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki w ramach finansowania 08.12.2017 09:44