Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 95 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT 20.12.2017 12:40