Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 98 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia pożyczki albo kredytu studenckiego 27.12.2017 10:07