Kontakt

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

prof. dr hab.  inż. Stefan Domek

e-mail: pro_o@zut.edu.pl

tel.: 91 449 4871, fax: 91 433 5284 (Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, pok. 205)