Dział ds. studenckich

PROREKTOR DS. STUDENCKICH:

dr hab. inż. Arkadiusz Terman
tel. 91 449 43 07


DZIAŁ DS. STUDENCKICH:
kontakt: dzial.student@zut.edu.pl 


mgr Alicja Kacprzak - kierownik działu  - pok. 102, tel: 91 449 45 70, 
e-mail: Alicja.Kacprzak@zut.edu.pl

 

mgr Ewelina Kurpiewska - z-ca kierownika działu - pok. 102, tel: 91 449 45 93
e-mail: Ewelina.Kurpiewska@zut.edu.pl


mgr inż. Anna Jasińska  - specjalista - pok. 102, tel: 91 449 45 87
e-mail: Anna.Jasinska@zut.edu.pl


mgr Dorota Wasielewska - specjalista - pok. 6, tel: 91 449 45 79, 
e-mail: Dorota.Wasielewska@zut.edu.pl


mgr inż. Kamila Połtorzycka -specjalista pok. 6, tel. 91 449 45 30,

e-mail: Kamila.Poltorzycka@zut.edu.pl