Dział ds. studenckich

PROREKTOR DS. STUDENCKICH:

dr hab. inż. Arkadiusz Terman
tel. 91 449 43 07

DZIAŁ DS. STUDENCKICH:
kontakt: dzial.student@zut.edu.pl