Akty prawne

Wewnętrzne akty prawne dotyczące rekrutacji na studia - dokumenty do pobrania

Należy kliknąć na odpowiedni akt prawny, aby pobrać plik.

REKRUTACJA

REGULAMIN STUDIÓW, STATUT UCZELNI

OPŁATY

UMOWY ZE STUDENTAMI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH w roku ak. 2017/2018

BADANIA LEKARSKIE

POMOC MATERIALNA

  • Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (pdf)

KREDYTY